Wie?

Voor onze school is dat Debby Deklerck.

Wat?

Soms zitten jullie met vragen over ‘problemen’ waar jullie niet altijd mee op school of bij het CLB terecht kunnen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over materiële zorgen, schoolfacturen, woning, gedragsproblemen van de kinderen thuis, geen opvang vinden, wat te doen in de vrije tijd, … Voor al deze vragen kunnen jullie bij de brugfiguur terecht.

Wanneer?

Debby kan op vraag aanwezig zijn op school of bij je thuis langskomen.

Hoe?

Er kan contact opgenomen worden met Debby via de juf, meester, zorgjuf of directeur. Je kan Debby ook altijd rechtstreeks contacteren.

Kostprijs?

GRATIS.

Brugfiguur Debby