Terug
Vooruit

Tijdens de beginjaren 70 werd de pas gebouwde woonwijk Torenhof in snel tempo bevolkt. Het waren uiteraard allemaal jonge gezinnen die wel brood zagen in het huren of aankopen van de goedkope maar toch comfortabele woonhuizen welke hier opgetrokken werden door de plaatselijke bouwmaatschappij "Helpt Elkander". Het initiatief voor de aanleg van deze centrale woonwijk werd genomen door wijlen de Heer Oscar Kint.

Jonge gezinnen = jonge en vele kinderen. De buurtbewoners voelden vlug nood aan een nabij gelegen kleuterschooltje. De toenmalige schepen van onderwijs, de heer Frans Delombaerde, en de burgemeester Coucke namen het initiatief. De gemeenteljke centrumschool o.l.v. directeur Oscar Verhellen zou de onderneming patroneren.

Het oog viel op een leegstaand boerderijtje dat in ijltempo werd klaargestoomd en bemeubeld met "overschotten" uit de centrumschool.
Verschillende leerkrachten en ouders zorgden ervoor dat :
- Het gebouwtje kleutervriendelijk werd gemaakt
- Er een voldoende aantal kinderen werden ingeschreven
dit gebeurde door alle huizen van het Torenhof te bezoeken, een taak die werd opgedragen aan de jongste onderwijzers van de centrumschool

1970: Kleuterleidster Veronique Devreese start met 14 kleutertjes