De ouderraad

1. DOELSTELLINGEN

Als ouderraad fungeren wij als schakel tussen de school en de kinderen. Immers, kinderen groeien niet enkel thuis op, maar brengen een groot deel van hun dag op onze school door. Daarom willen wij u, als ouder, zo nauw mogelijk betrekken bij de school.

Daarnaast willen wij voldoende financiële middelen creëren om alle kinderen de gelegenheid te geven aan alle activiteiten van de school deel te nemen. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar verschillende festiviteiten waarbij niet alleen een beroep wordt gedaan op de leden van de stuurgroep maar ook op andere vrijwillige ouders die een handje wensen toe te steken.


2. DATA OUDERRADEN

Ouderraden worden occasioneel ingericht op vraag van een groepje ouders.


Uw browser ondersteunt geen objects...

4. OUDERS

Iedere ouder is steeds welkom op de vergadering. Een team van leerkrachten, beleidsondersteuner en directie is ook aanwezig. In een gezellige sfeer worden onderwerpen die de kwaliteit van de school kunnen verbeteren besproken. De organisatie van schoolfeest, grootoudersfeest, schoolfeest, viering feestelijkheden en viering diplomering worden bekeken. Kom dus gerust langs op de vergaderingen of laat weten waar we op jullie hulp kunnen rekenen. Ook tips en suggesties zijn welkom. Mailen kan naar ouderraad@torenhofschool.be.